Η στάδιακή υιοθέτηση του 3D Printing

 βήματα

Πρωτότυπα

 

 • Πολυμερή υλικά κοινής χρήσης
 • Χαμηλό κόστος, χαμηλό ρίσκο
 • Μορφή, εφαρμογή, λειτουργία
 • Ταχείες δοκιμές ιδεών

Βοηθητικά εξαρτήματα γραμμής παραγωγής

 

 • Πολυμερή υλικά υψηλών αποδόσεων
 • Μέτριο κόστος, χαμηλό ρίσκο
 • Απτά οφέλη – εργονομία, επαναληψιμότητα, χρόνος επαφής

 Αντικειμένων

Αντιστρέψιμες τροποποιήσεις

 

 • Βελτιωμένη λειτουργικότητα
 • Μειωμένοι χρόνοι παράδοσης
 • Ενδέχεται να χρειαστεί η χρήση εναλλακτικού υλικού
 • Μέτριο ρίσκο

Παλαιά εξαρτήματα

 

 • Μεταποίηση εξαρτημάτων όταν δεν υπάρχουν πλέον τα κατασκευαστικά σχέδια ή εργαλεία
 • Μεταλλικά και πολυμερή υλικά
 • Ενδέχεται να χρειαστεί η χρήση εναλλακτικού υλικού
 • Μέτριο ρίσκο
2 Existing part substitution

 Προϊόντα

 

 • Μεταλλικά και πολυμερή υλικά
 • Εισχώρηση σε νέες αγορές
 • Χρειάζεται πιστοποίηση των διαδικασιών και υλικών, και να πειστούν οι πελάτες
 • Υψηλό ρίσκο