Γνωρίζετε τις δυνατότητες  του 3D Printing για την εταιρία σας;

Σας συμβουλέυουμε πως να επιλέξετε, να σχεδιάσετε και να δημιουργήσετε πρωτότυπα και προϊόντα περιορισμένης ποσότητας παραγωγής, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 3D printing

3d printing
3d printing
3d printing
3d printing
3d printing

3D Printing

Η μεθοδολογία μας στην εφαρμογή του 3D Printing:

◊ Σταδιακή Υιοθέτηση

Πρώτα Βήματα

 

 • Πρωτότυπα
 • Βοηθητικά εξαρτήματα γραμμής παραγωγής
 • Πολυμερή υλικά

Αντικατάσταση υπάρχοντος αντικειμένου

 •  Αντιστρέψιμες τροποποιήσεις προϊόντων
 • Αναπαραγωγή ιστορικών προϊόντων της εταιρίας

Νέα Προϊόντα

 

 • Μεταλλικά και πολυμερή υλικά
 • Εισχώρηση σε νέες αγορές
 • Πιστοποίηση

Υπηρεσίες

Συνεργαστείτε μαζί μας

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Αξιολόγηση προϊόντων της εταιρίας
 • Εκπαίδευση στο σχεδιασμό

Υπεργολαβία

 • Σχεδιασμός προϊόντων
 • Εκτύπωση προϊόντων
 • Έρευνα

Συνεργασίες