Ένα μονάδα ανάρτησης για την καρέκλα σκι καθιστού.

A sit-ski suspension unit
Material : titanium
Process: powder bed fusion (electron beam)