Ένα αεροδιαστημικός, μεταβλητής διαμέτρου διαχυτής καυσαερίων, εκτυπωμένος ώς ενιαίος μηχανισμός

An aerospace variable exhaust diffuser concept
Material : titanium
Process: powder bed fusion (laser)