Ένας βελτιστοποιημένος στροφέας πτερυγίου.

Ένας βελτιστοποιημένος στροφέας πτερυγίου

Υλικό : Tιτάνιο (Ti6Al4V)

Διαδικασία Π.Κ.: Powder Bed Fusion