Ένα αεροδιαστημικός, μεταβλητής διαμέτρου διαχυτής καυσαερίων, εκτυπωμένος ώς ενιαίος μηχανισμός

Το πρότζεκτ είχε σκοπό την βελτίωση ενός στροφέα πτερυγίου με στόχο την ελαχιστοποίηση του βάρους του.
Ο σχεδιασμός έγινε με την χρήση Topology Optimisation  και έπρεπε να πληρεί όλες τις προδαγραφές της εταιρίας Aciturri οσον αφορά τις μέγιστες ροπές και τάσεις, την εξακρίβωση των επιτεύξιμών χαρακτηριστικών του παραγμένου υλικού και την ιχνηλασιμότητα των δεδομένων σχεδιασμού και παραγωγής.

Για την εξακρίβωση των ιδιοτήτων του τελικού υλικού χρειάστηκε ένα προγραμμα δοκιμών 200 test coupons.

 

Ένα αεροδιαστημικός, μεταβλητής διαμέτρου διαχυτής καυσαερίων, εκτυπωμένος ώς ενιαίος μηχανισμός